Åbortjern - Østernvann

På sletta øst for Åbortjern er det skiltet mot Østernvann. Vi går over dammen, krysser Åborbekken og fortsetter gjennom ganske ung blandingsskog fram mot veien. Glimtvis åpner det seg utsikt mot Oslo og Bogstad golfbane.

Jeg ble gledelig overasket da jeg gikk her første gang (8. november 98). Blåmerkinga, som på kartet symes å følge veien store deler av strekningen går på sti parallelt med veien. Riktignok er man innom veien, men hver gang tar stien av til venstre etter en liten stund. Dette er prisverdig arbeid fra OOts side. (takk til områdeleder Hans Burud er antakelig på sin plass). Det er antakelig gamleveien som er merket opp. Første gang veien kontaktes tar en trillesti av til venstre. Det er bare 100 meter over elva til veien på andre sida som går ned til Årli. På dette stedet er det blåskilter som peker tilbake der vi kom mot Åbortjern/Tjæregrashøgda, Stien videre er skiltet Østernvann/Fossum.

Etter et par turer innom veien krysses en sidevei. Det er ikke langt bort til veikrysset til høyre. Det er ikke noe skilt her, men tar man til venstre bortover sideveien kan man krysse Åborbekken og komme opp på veien på andre sida (samme vei som nevnt over). Parallellstien er riktig fin. Den går litt høyere enn veien og nå kommer vi ikke innpå veien igjen før ved Østernvann. Stien kommer ned ved den østre dammen. Østernvann er et populært badevann og skøytevann, det er forresten veldig dårlig gjort mot skøyteløpere å "teste" nyfrosset is med stein.

Fra dammen her kan man ta over demningen og gå over Lathusåsen til Fossum eller fortsett nedover veien og ta av til venstre på første sidevei for å komme nordover langs Bogstadvannet mot Årli.