Grünerløkka rakfisklag

Ur-rakfisklaget bestod av seks venner som i 1988 hadde bestemt seg for å kjøre en liten middagsserie med tradisjonell julemat. Rakfisken var så vellykket at vi møttes igjen neste år. Av de 13 som deltok disse to årene er 9 medlemmer av laget i dag.

I 1990 var tiden moden for den formelle stiftelsen av rakfisklaget. Laget hadde funnet sin form, sine vedtekter, sin protokoll og sine medlemmer. Protokollen er riktignok litt vag når det gjelder historiske fakta siden den forfattes av medlemmene etter måltidet. Direksjonen karakteriseres for eksempel som Grünerløkkas svar på Gerd og Otto. Allikevel kan man, dersom man anvender en smule kildekritikk finne svaret på mange spørsmål som brenner seg inn i de forskersinn som i framtiden vil studere Grünerløkka rakfisklags annaler.

Fram til 2001 holdt rakfisklaget sine årsmøter i en toroms leilighet i Markveien. En av de store utfordringene har vært å ha opptil 18 personer til bords i en stue på 16 kvadratmeter. Ulike bordløsninger har vært brukt, men i 1996 ble det laget et spesialbord i form av tre store plater som monteres sammen og bruker et vanlig spisebord som fot. Med fire støttebein i tillegg utgjør dette en solid base for utøvelse av lagets formål.

Fra 1998 har vi fått rakfisken vår fra Valdres. Vi har en fraksjon der oppe hvis familie har lang tradisjon og stor ekspertise på området. En representant for direksjonen var oppover for å sjekke forholdene og det finnes referat i artikkelen En reise til rakfiskland. Reportasjen er nesten helt sann.

I 2002 flyttet rakfisklaget til nye og mer hensiktsmessige lokaler på Briskeby. Deltakelsen viser nå en noe synkende tendens, da vi var 13 i 2003 og bare 10 i 2003. Dette har ført til en forsiktig modernisering av årsmøtet, med mer borgerlige bordløsninger og eksprimentering med stoff (les tilbehør).


Grünerløkka rakfisklags hjemmeside