Grünerløkka rakfisklag

Årsmøte 2003   Hva er rakfisk og hvordan lager man rakfisk
Årsmøte 2001 - tilbake på sporet Årsmøtet 2000 How to make rakfisk (in english!)
Kunstneriske bidrag Årsmøtet 1999 Håndrensking av rakfisk!
Mer om Rakfisklagets historie og organisasjon
Årmøtet 1998
Rakfisklinker
En reise til Rakfiskland - reportasje fra Valdres Årsmøtet 1997
Skrekk og gru: Symptomer på botulismeforgiftning
Statens næringsmiddeltilsyn (varsler farlig rakfisk)  

Vedtekter Grünerløkka rakfisklag

  1. Lagets formål er inntak og avnytelse av rakfisk, med det til enhver tid foretrukne tilbehør. Tilbehør er, dersom annet ikke er bestemt: mandelpotet, flatbrød, lefse, setersmør, øl og akevitt.
  2. Rakfisklaget består av de personer som til enhver tid har fulle rettigheter i laget.
  3. Rakfisklaget arrangerer årsmøte hvert år lørdag før første søndag i advent. Rettighetshaver har rett og plikt til å møte. Dispensasjon fra møteplikten gis kun etter søknad.
  4. Ved endringer i familiestruktur som medfører reduksjon i familiens størrelse, må rettighetenes fordeling innen familien vurderes slik at ubehagelige situasjoner ikke oppstår. Normalt vil videreføring av rettigheten tilfalle det familiemedlemmet som har lengst fartstid i laget. Når rettighetshaver øker størrelsen på sin familie vil laget vurdere sin kapasitet og det nye familiemedlemmets potensielle nytte av rettigheter i laget.
  5. Rettigheter i laget er ukrenkelige og kan ikke fratas rettighetshaver under noen omstendigheter.
  6. Unntak fra regel nummer 5 kan bare gjøres dersom beslutning om dette fattes.
  7. Utgifter til øl ved lagets årsmøte dekkes av den enkelte.
  8. Medlemmene har ingen rett til å forlange samme type bestikk eller servise som sidemannen/kvinnen.
  9. Vedtektsendringer kan bare gjøres etter beslutning om slike endringer. Endringer kan ikke under noen omstendighet gjøres uten at rettighetshaverne blir informert.


Om meg sjøl

Stiene i Oslomarka

Skriv til meg!