Grünerløkka rakfisklag

Symptomer på botulismeforgiftning

Fra VG 20.11.98 har jeg sakset disse faresignalene. Det er nok lege Torstein Jensen som er kilde siden han omtales i forbindelse med en artikkel om slik forgiftning i Tidskrift for Den norske lægeforening.

Dersom man merker ett eller flere av disse symptomene etter å ha spist rakfisk bør man kontakte lege umiddelbart:

Mer om botulisme og rakfisk

Rakfisklagets hjemmeside