Velkommen!

Fra 1. mai til 30. september har jeg fri. Denne dagboken skal inneholde mine nedtegnelser, opplevelser og refleksjoner til glede for den som vil lese om hva jeg gjør i permisjonen min og kanskje inspireres, underholdes eller bare misunne.

Litt om opplegget for disse sidene

I den venstre spalten står månedene og en kalender. Der kan man manøvrere omkring mellom alle dagene i permisjonstida. Legg merke til at dagene i måneden har fargekoordinering. Det vil si at hvis ikke månedsnavnet og datoen har samme farge dreier det seg ikke om samme måned! I venstre spalte er det også linker til de andre hjemmesidene mine.