Arbeidsoppgaver i Nordmarka sørvest

Skiforeningen

Ta opp igjen veiskilting langs Sakrisveien.

Høre om bruk av staker. Lillevann st. Kongeveien.

Nettsider:

Lage ny side om ruta fra Ringerikstjern til Hyttli - lete etter ny trase. Sti-005.htm

Slå sammen beskrivelsen av Voksenkollen - Tryvann Sti-009.htm med Lillevann Tryvann Sti-017.htm

Bygge om beskrivelsen av ruta Holmenkollem - Frognerseteren Sti-018.htm sammen med Sti-035.htm og Sti-036.htm

Viktigst

Merke og rydde Sakrishytta - Fylingssmalet + gangbane Sakrishytta 40 meter + 2 korte strekninger.

Holmenkollen- Tryvann - Wüller

Inspisere og lage anbefaling for hvilke stier som skal opprettholdes og hvordan.

Skiltene på Lillevann st. ser ikke ut til å ha overlevd oppussingen Bygging påbegynt innafor -rapport om stengt sti. Skilt ved Øvreseter V og Tårnmyra Ø veltet.
Merking borte pga hugst.

Sjekk bekk ved Grindbakken for evt klopping.

Merke Smedstua - Tryvannstua.. Rydde Grøttumskleivene - Tryvannstua. Her

Bogstad og søndre del av Sørkedalen

Vurdere skiltingen i Ekraveien: Skiltstake? Gå stien langs Lysakerelva og fjerne blåmerker
Bogstadmarka trenger remerking, lite ryddebehov. Den nye veien fra Bogstad gård mot Murmesterstua er ganske OK. Kan trenge et merke eller to
Rydde Strømsdammen - Wüllerløypa

Merke avstikkeren fra Bogstad P Nord.
Stake - trengs 10 staur mellom Styggedalen og Sørkedalsbrua.
Ny merking forbi Bogstad skole.

Merke fra Bakk mot ringerikstj.
Burde kanksje legge om ruta siden nyveien er mye kortere. Da kan også skilt i Zinoberveien fjernes.

Legge om sti og rive bru ved Ringerikstjern

Sørkedalen - Kobberhaughytta - Nordmarkskapellet

2014: Sjekk skiltbilde på Nordmarkskapellet Ø

Justere skiltretning Kobberhaugbekken Ø - Vurdere samlokalisering med Kobberhaugbekken V

Merke og rydde samt to digre vindfall Nordmarkskapellet - Studenterhytta Her

Merke fra Sørkedalen skole til Smedstua Her

Merke fra Finnerud til Setertjern. Rydde Fra Finnerud til Svartorgrinda Her

Sakrishytta - Glåmene - Kikutstua

Vudere stake for skilt Appelsinhaugen vest.