Veien Bogstad gård - Tryvannstua

4649 mgps

Delvis skiltet , ikke merket.

Smiebakken

Stikryss vest for Jegersborgdammen 138 mgps

Stikryss vest for Jegersborgdammen 218 mgps

Strømsbråten 629

Stien fra Strømsdammen krysser 835 mgps

Stien fra Hyttli krysser 910 mgps

Wullerløypa topp 860

Hyttlimyra (veikrysset) 280

Tårnbakken 509

270 fram til Tryvannstua vest