Veien Sørkedalen skole - Kobberhaugshytta

Skiltet, ikke merket. 5400 mgps

Sørkedalen skole 334 mgsp til Åmot P, også sykkelskilt
Til Badeplassen 588 mgps
Til Brennakrysset 862 mgps
Til Grøttumskrysset 1640 mgps Veien videre er skiltet, men ikke merket
Svartorkrysset 2600 mgps
Finnerudkrysset 3280 mgps
Finnerudbommen 3520 mgps
Kobberhaugkrysset 4000 mgps
Kobberhaughytta 5400 mgps