Ruter


Smedstua - Smedstua S - Grøttumskleiva- Lille Tryvann - Tryvannstua

2,7

Sti-001.htm
Smedstua - Grøttumsflaka - KSI-hytta - Nordmarkskapellet 1,6 Sti-002.htm
Smedstua - Setertjern - Studenterhytta

2,6

Sti-003.htm
Smedstua - Grøttumsbekken - Ringerikstjern - Søndre Ringerike - Bakk 2,9 Sti-004.htm
Ringerikstjern - Hyttlikrysset (Tryvannstua på umerket vei)   Sti-005.htm
Ringerikstjern N - Tryvannsbekken - Grøttumskleiva 1,9 Sti-006.htm
Sakrishytta - Vestre Fyllingen - Fyllingsmalet - Fyllingen gård - Damtangen

4,5

Sti-007.htm
Øvresetertjern P - Tryvannstårnet Nedlagt   Sti-008.htm
Voksenkollen st - Tryvannstua (Nedlegges delvis)   Sti-009.htm
Grøttumskleiva -Bjordammen - Nordmarkskapellet

1,7

Sti-010.htm
Nordmarkskapellet - Langmyråsen - Kjøkkenveien - Blankvannsbråten 1,4 Sti-011.htm
Finnerud - Finnerudkrysset - Svartorgrinda - Svartorseter - Setertjern - Grøttumsflaka

2,6

Sti-012.htm
Finnerudkrysset - Finnerudbommen - Motjern - Kobberhaugbekken - Kobberhaughytta   Sti-014.htm

Brennakrysset - Svartorseterbekken - Finnerudkrysset - Finnerud

2,5

Sti-015.htm
Sørkedalen Skole - Åmot P - Badeplassen - Brennakrysset - Grøttumskrysset - Smedstua 2,4 Sti-016.htm
Lillevann st. - Tårnmyra (Bygges ut)   Sti-017.htm
Holmenkollen - Lillevann st. 3,5 km Delvis nedlagt: Holmenkollen kapell -Frognerseteren   Sti-018.htm
Lillevann st. - BUL-hytta (nedlegges)   Sti-019.htm
Bogstad Camping - Skuggen   Sti-020.htm
Blankvannsbråten - Antjern - Kobberhaughytta 1,5 Sti-021.htm
Bogstad P - Bogstadmarka . Jegersborgdammen - Zinober 2,1 Sti-022.htm
Grindbakken hpl - Bekken - Voksen skog - Strømsdamveien - Strømsdammen - Strømsveien - Wuller nede - Ringerikstjern S 3,4 Sti-023.htm
Nordmarkskapellet - KSI-hytta - Studenterhytta 1,4 Sti-024.htm
Finnerud - Sakrishytta 2,3 Sti-025.htm
Appelsinhaugen vest - Deledalsveien - Damtangen 3,8 Sti-026.htm
Sakriskrysset - Sakrihytta 100 m Ø - Appelsinhaugen V - Appelsinhaugen - Kobberhaugtjern - Kobberhaughytta 2,5 Sti-027.htm
Studenterhytta N - Andtjern 0,5 Sti-028.htm
Bogstad P Øvre - Bogstadmarka - Skuggen - Bekken 1 Sti-029.htm
Fossum - Årnes (Bogstadvannet rundt) 5,5 Sti-030.htm
Jegersborgdammen V - Strøm 1 Sti-031.htm
Styggdalen P - Zinober 1 Sti-032.htm
Strømsdammen - Hyttlimyra - Hyttlikrysset 1,9 Sti-033.htm
Tryvann P - Hyttlibakken s (nedlagt)   Sti-034.htm
Orreveien - Ullveien (blir del av ruta Holmenkollen - Frognerseteren)   Sti-035.htm
Voksenkollen st. - Frognerseteren 1 km (nedlegges og blir del av Ruta Holmenkollen - Frognerseteren)   Sti-036.htm
Øvreseter P. - Tårnmyra (forlenges til Tårnmyra)   Sti-037.htm
Antjern - Kobberhaugveien - Kobberhaugbekken - Appelsinhaugen vest 1,9 Sti-038.htm
Lillevannsundegangen - Voksenkollen st. (nedlegges)   Sti-040.htm
Bogstad P- Skuggen - Strømsbråten - Strømsbekken - Strømsdammen 1,8 Sti-041.htm
Øvreseter P. øst - Tryvann P (legges ned)   Sti-042.htm
Strømsbekken - Strømsdamveien   Sti-043.htm
Soria Moria vest - Voksenåsen (legges ned)   Sti-044.htm
Strømsbråten - Wüllerløypa nede 1,5 Sti-045.htm
Damtangen - Kjørlighetsgrana - Kikutstua 0,7 Sti-046.htm
Veien Sørkedalen skole - Kobberhaugshytta   vei-kob.htm
Veien Tryvannstua - Skjennungstua - Ullevålseter   vei-skj.htm
Veien Bogstad gård - Tryvannstua   vei-try.htm