Sti 046 Damtangen - Kikutstua 0,7 km

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08
Kjærlighetsgrana 200   197
Kikutstua 500   472
  700 668 669

Fra Damtangen på gamleveien og felles med rødmerking til Kjærlighetsgrana. deretter langs veien fram til Kikutstua

Todo

Vurdere å flytte til skiløypa? Skiløypa er grei å gå og har allerede et tråkk. Men problematisk å skilte fra kikutstua, utgangen brukes til parkeringsplass om sommeren?

Arbeid

2. september 2011 Merket
24. juni 2008 Inspeksjon og GPS-måling