Sti 045 Strømsbråten - Wüllerløypa nede 1,5

1432 mgps

Fra Strømsbråten skrålies opp til sidevei og fram til Wüllerløypa med stikryss med stien fra Strømsdammen til Ringerikstjern.Stien merket etter initiativ fra Friluftsetaten våren 2006.

Todo

Usikker på merkestatus

Arbeid

28. april 2015 Inspisert av Per

28. juni 2008 Inspeksjon GPS-målt
Mai 2006 Ryddet og merket