Soria Moria vest - Voksenåsen

Fra Soria Moria vest i flott gammelskog til Soria Moria. Derfra et kort veistykke nordover og opp forbi mast til Voksenåsen

Todo

Ta ned det siste skiltet på P-plassen - umbrakonøkkel og skiftnøkkel

Arbeid

8. juni 2005 Satte opp to staker ved innkjørslen. Fjernet skilt til Lysebu

1. juni 2005 Ryddet og merket