Strømsbekken - Strømsdamveien

Kort strekk på fin gammel hestevei(?) ganske bratt fra Strømsbekken til Strømsdamveien

Todo

 

Arbeid

1. april 2007 Inspisert
30. sept 2003 Ryddet og merket