Bogstad P- Strømsdammen 1,8 km

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08
Bogstad P Ø 200 135 138
Skuggen 300 345 298
Strømsbråten 700 622 650
Strømsbekken 300 540 289
Strømsdammen 300   307
  1800 1642 1682

På vei fra Bogstad P til Bogstad PØ, vei videre forbi Skuggenog etterhvert på noe mer kjerreveiaktig til Strømsbråten
Så tildels bratt på sti via Strømsbekken deretter følges Stokke-diagonalen ned til bekken som krysses på bro, og så opp til Strømsdammen

Todo

 

Arbeid

24. april 2014 Frisket opp merkingen bortsett fra Bogstad P - Skuggen. Ikke ryddebehov.
Sommeren 2010 Ryddet
22. april 2007 Utvidet stien sør for brua over strømsbekken.
17. mars 2007 Inspeksjon
15. juni 2005 Frisket opp merker langs veien forbi Bogstad P Ø
22. oktober 2003 Merket opp til Strømsdammen
Merket veien og ryddet stien opp til Strømsbekken 30. september 2003
Ny trase fra Strømsbekken merket opp senhøsten 2002