Sti 038 Antjern - Appelsinhaugen vest 1,9 km

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08
Kobberhaugveien     727
Kobberhaugbekken Ø     29
Kobberhaugbekken V 800 789 23
Appelsinhaugen V 1100 913 1036
    1702 1815

Fra Antjern går stien langs en rygg fram til Kobberhaugsveien. Dette er trillestien, som avviker noe østover og treffer veien litt lenger øst. Krysser Kobberhaugveien og ned til Kobberhaugbekken Ø og videre via Kobberhaugbekken V opp lia til Appelsinhaugen V

Todo

Trenger en kort bro vest for Antjern?

Arbeid

11. juni 2014 Supplerte merking nordover fra Kobberhaugbekken Frisket opp noe merking opp mot Appelsinhaugen V
30. mai 2014 Inspeksjon og rydding Kobberhaugbekken til Appelsinhaugen V. Moderat ryddebehov.
9. august 2011 Merket opp til myra der løypa tar av
20. juni 2011 Merket fra Andtjern til Kobberhaugveien
14. Juli 2008 GPS-registrerte resten
14. juni 2008 GPS-registrerte fram til Kobberhaugbekken V
10. juni 2008 Inspeksjon fra Kobberhaugbekken V
22. juni 2005 Fikk opp staker nord for Kobberhaugbekken og ryddet. Fjernet to vindfall oppe på høgda.
Ryddet nederste del som var sterkt gjengrodd og ryddet vindfall og gjenåpnet gammel trase sommeren 2001. Bygget en enkel klopp over et myrhull. Merket fra veien til Appelsinhaugen v.