Sti 037 Øvreseter P. - Tårnmyra 0,8 km

Til Gjeldende
GPS sommer 08
Øvreseter P vest 200 182
Tårnmyra øst 200 154
  400 336

Kort forbindelse fra Øvreseter P ned til Tårnmyra øst. Følger skiløype nesten hele veien. I 2014 ble skiløypa gjort om til bilvei og fikk lys.

Todo

 

Arbeid

27. juli frisket merkene på lysstolpene.

29. mai 2014 Merket.