Voksenkollen st. - Frognerseteren 1 km

Fra Voksenåsen st. følges Ullveien et stykke før sti tar ned i skogen.Stien går i temmelig tett og gammel skog ned til parkeringsplassen Victoria P, vest for Frognerseteren. To bruer på strekningen - i OK stand mai 2005.

Todo

 

Arbeid

1. juli 2008 Inspeksjon GPS-måling
Merket fra Voksenkollen st. til Ullveien 11.9.2003

Merket og ryddet fra Ullveien til Victoria P 4.5.2005