Rundtur Holmenkollen - Frognerseteren

Rundturen kan starte ved Holmenkollen kapell. Går opp til nytt skiltpunkr der runden egentlig begynner. Vestover følger den ytterste trase i Riksanlegget før den svinger opp og kommer inn på morsom gammel turvei videre. Passerer et reservoar og en krysser Hospitsveien.

Stien fortsetter gjennom høystaudemark. Kan godt slås hvert år. Klopp over bekk. Vått parti som bør dreneres. Ved gamle stikryss Orreveien. går stien opp i glissen skog fram til Kragstøtten der skilt er plassert på nordsiden av veien.

Stien stiger opp gjennom glissen skog og kommer opp til Voksenåsen, Stien går innover platået og kommer inn på gammel lysløype. Passerer en samling gamle hus og kommer til turveikryss. Videre til venstre i gammel lysløypetrase og passerer flott myrområde (som nå er bygget ut og borte) og et nytt hus før den krysser et blauthøl , fram til Voksentoppen, og et lite stykke på veien ned til Ullveien. Videre i gammel skog over to bruer til Victoria P.

Todo

Rydde mellom kapellet og Kragstøtten. Rydde og merke mellom Ullevein og Victoria P

Drenere blauthøl bedre.

Bygge nye bruer.

Arbeid

27. mai: Satte opp skilt ved Kapellet og Kapellet N, og Kongeveien. Merket til Kragstøtten
23. mai: Satte opp skilt ved Hospitsveien, Kragstøtten, Voksentoppen, Ullveien, Victoria P og Frognerseteren
21. mai: Ryddet og merket fra Kragstøtten til Ullveien med Haakon og Amelie
3. juli 2014: Ryddet vindfall to lokaliteter
26. april 2007 Ryddet vindfall ved blauthølet.
24. april 2007 Inspeksjon
8. juni 2005 Ryddet og merket ferdig. Drenerte og la i stener i blauthøl
1. juni 2005 Merket fra Kragstøtten til Thorleif Haugsvei
11. mai 2005 Ryddet fra Thorleif Haugsvei og resten av strekket til Voksentoppen.
04. mai 2005 Påbegynte merking og rydding fra Voksentoppen. Merket fra Orreveien til Kragstøtten
2. desember 2003: Etter anmerkning fra grunneier ryddet jeg der stien forlater veien og satte opp en anviser.