Tryvann P - Hyttlibakken s

Stien nedlagt.
4. oktober 2006 fjernet markeringer. Endel blåmerker må overmales

På vei fra Tryvann P bort til toppstasjonene på alpinanlegget, derfra langs kanten av traseene ned til Hyttlibakken sør

Arbeid

Reetablerte trase, merket og satte opp merkeplanker på stolper 25. august 2004