Jegersborgdammen V - Strøm 1 km

Fra Jegersborgdammen V langs dammen til Jegersborgdammen (forbindelse bort veien til Jegersborgdammen Ø)

Fin sti videre til Strøm

Arbeid

Merket og ryddet august 2003 Anvisere satt opp på to steder.

Hele strekningen er ryddet sommeren 2001 (?)

Todo

Kjempedigert vindfall over stien omtrent 100 meter øst for stiknekken ved hoppbakken

Småskog langs sti omtrent midtveis må sjekkes ofte