Fossum - Årnes (Bogstadvannet rundt)

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08
Ekraveien 1 km   471
Peder Ankers plass   534
Bogstad camping 2 km   156
Bogstad P øst  

1213

Bogstadmarka S   262
Bogstadmarka N  

102

Bogstadmarka V   155
Jegersborgdammen   226
Smiebakken   94
Bogstad gård   168
Styggdalen P 2,5 (til zinober 448 527
Sørkedalsbrua

1572 (til zinober)

1625
Årnes   199
Sum 5,5   5732

Fra dammen ved Fossum opp på sti til vei langs Bogstad golfbane forbi Ekraveien. Fra Peder Ankers plass via Bogstad Camping til Ankerveien på fortau langs Ankerveien.

Deretter på turvei til Bogstad P Ø. Så opp i skogen via de tre kryssene i Bogstadmarka S, og NV til Jegersborgdammen V (her liten avstikker ned til Bogstad P Nord.) derfra ned veien til Smiebakken og over parkeringsplassen til Bogstad gård, derfra ned alleen og på friareal langs veien til Styggdalen P.

Videre langs åkeren. og over kanal på stor bro, nybygget av kommunen senhøstes 2003.

Avklart med Bogstad gård at stien går tvers over den store odden, men at merkingen skal gå rundt.

Stien passerer fotballbanen og opp til Sørkedalsbrua, Forbindelse over brua til Årnes,

Todo

Stake - trengs 10 staur mellom Styggedalen og Sørkedalsbrua. Avvente at anleggsarbeidet er ferdig

Ny merking forbi Bogstad skole. Avvente at anleggsarbeidet er ferdig

Arbeid

1. mai 2014 Merket avstikkeren fra Bogstad P Nord.
Inspisert og merket 2010 og 4. mai 2011
2. april inspeksjon
17. mars 2007 Inspeksjon
3. august 2005 Ryddet nordlige delen for tistler o.l. samt noe overvekst
15. juni 2005 Staket ved ny bru, merket til Styggedalen P. Merket etter hogst fra Roklubben og opp til gården. Fjernet skilt ved Ekraveien. Supplerte merking og ryddet fram skilt ved Ekraveien. Ny merking etter hogst ved Bogstad PØ
Bygget klopp 21. sept 2003.
Ryddet og merket helse strekningen sommeren 2003
Skilt satt opp forsommeren 2003