Sti 029 Bogstad P Øvre - Bekken 1 km

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08
Kartmåling
Bogstadmarka NV 100   128  
Bogstadmarka NV 200   155  
Skuggen 200   198  
Bekken 500   458  
  1,0   939  

Fra Bogstad P- Øvre til Bogstadmarka NV og og gjennom skogen og over jordet til Skuggen.

Bratt opp fra Skuggen til Bekken

Todo

Noen vindfall opp fra Bogstad P Øvre. Rryddebehov opp fra Skuggen - nesten igjengrodd

Arbeid

30. september 2008 Inspeksjon - GPS-måling
17. mars 2007 Inspeksjon
Merket sommer/høst 2003
Det ble ryddet fra Skuggen til Bekken høsten 2001