Sti 026 Appelsinhaugen vest - Damtangen 3,8 km

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08
Kartmåling
Fiskelite 800   770  
Damtangen 3000   2925  
  3,8   3695  

Fra Appelsinhaugen vest ned til myrstrekning med gangbaner, så over en rygg og ny myrstrekning med stor bro. Deretter ned i halvgammel tett skog bratt og delvis glatt ned til Fiskelite. Kort stykke på vei før stien går gjennom variert og delvis åpen skog gjennom Osmarka til Damtangen.

Todo:

Drenere mer langs opprinnelig trase i Osmarka
Merke og rydde mellom Kraftgata og Damtangen
Noen av plankene i gangbaner allerede råtne. Mye bevegelse og en bro som begynner å bli dårlig.

Arbeid

20. september 2014 Ryddet og merket fra Appelsinhaugen V og fram til kraftgata.
20. juni 2011 Merket mellom Fiskelite og Appelsinhaugen V
26. mai 2011 Ryddet kraftgata og nord til Damtangen
26. juli 2010 Ny gangbane i osmarka Også drenering og hoppesteiner i 2009 og 2010
24. juni 2008 Inspeksjon GPS-måling
22. mai 2007 Inspeksjon og rydding
7. september 2006. Ryddet og merket opp til Appelsinhaugen
22. august 2006. Ryddet og merket resten fram til Deledalsveien
5. oktober 2005 Merket fra kraftgata og sørver til kloppa
9. juni 2005 Ryddet og merket/staket fra Kjærlighetsgrana via Damtangen og fram til skiløypa.
21. oktober 2005 Bar materialer på plass for flikking på gangbaner
Bygget bro 10. juli 2003
Nye skilt Damtangen - Kikutstua 28. juni 2003
Gangbaner ved grøfta før bakken ned til Deledalsveien 24. mai 2003
Gangbaner nord for Appelsinhaugen vest sommer 2002
Kavling i myra nord for Appelsinhaugen avklart med Løvenskiold våren 2001
Kloppet i Osmarka høsten 2000. Dugnad berammet 23. september