Sti 025 Finnerud - Sakrishytta 2,3 km

Kartmålt til 2100 m GPSmap: 2233 m

Gangtid Finnerud Sakrishytta 40 minutter

Fra tunet på Finnerud i fellestrase til omtrent midtveis derfra opp og over koller og myrer. Muligens noe behov for gangbaner, men ingen konkrete planer. Trengs i tilfelle 8,5 + 6 + 30,5 Stien er ikke mye brukt. Fram til Sakrishytta.

2014: Noen har felt bjørk og lagt i myrene.

Todo

Merkebehov de første hundre meterne etter Finnerud. Et stort toppbrekk like før Sakrishytta.

Legge om eller kloppe blauthølet nord for skillet sti/løype.

Arbeid

30. mai 2014 Inspeksjon - litt rydding. Ikke akutt rydde- eller merkebehov.
10. oktober 2011 Ryddet
24. juni 2008 Inspeksjon GPS-registrering
10. juni 2008 Inspiserte
12. oktober 2006 Merket og la om stien ved Sakrishytta
26. september 2006 Ryddet skikkelig sammen med Jon B.
Sommer 2006. Nødtørftig rydding fra skiløypa til Sakrishytta.
Ryddet og merket sommeren 2001