Sti 023 Grindbakken hpl - Ringerikstjern S 3,4 km

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08
Kartmåling
Bekken 200 101 217  
Voksen skog 300 426 269  
Strømsdamveien 300 632 294  
Strømsdammen 500 388 443  
Strømsveien 500 480 507  
Wuller nede 900 690 826  
Ringerikstjern S 700 570 666  
  3,4 3287 3222  

Starter ved Grindbakken hpl ved bru over veien i gammelskog fram til Bekken. Og videre opp til Voksen skog hpl.

Derfra sammen med skiløype fram til skogsveien til Strømsbråtveien med stien ned til Skuggen Følger veien ned og over demningen til Strømsdammen. Veien utvidet og tilrettelagt for bevegelseshemmede oktober 2003.

Så gjennom skogen til veien nord for Strømsdammen. videre til Wyllerløypa nede og til Ringerikstjern S

Todo

Er staker ved passeringene, unntatt på nordsiden disse skal ha anvisere. Sjekke vindfall ved Ringerikstjern.

Arbeid

28. april 2015: Inspisert og ryddet fra Wyller og nordover av Per

1. mai 2014 Merket fra Ringerikstjern til Wyller
24. april 2014 Frisket opp merkingen fra Strømsdammen til Strømsveien. Ikke ryddebehov
14. april 2014: frisket opp merkingen fra Grindbakken til Strømsdammen (Merkingen var overraskende bra fra Grindbakken, Ingen ryddebehov)
Oktober 2013 Merket fra Strømsveien til Wyller.
17. august 2011 Ryddet Ringerikstjern s til Wullerløypa
30. september 2008 GPS-måling
1. juli 2008 Ryddet resten Gps-målte
24. mai 2008 Ryddet et stykke mot Wüller swom del av rydde- og merkekurs
1. april 2007: Inspiserte Wüllerløypa - Strømsdammen
17. mars 2007 Inspiserte Strømsdammen - Grindbakken.
3. august 2005 Merket veien og merket etter overmaling ved Strømsdammen og ved Wüllerløypa. Ryddet tistler og bringebærkratt i Wüllerløypa.
30. juni 2005 Merket etter overmaling på begge sider av Strømsveien
Hele strekningen ryddet og merket høsten 2003
Nye skilt på hele strekningen forsommeren 2003
Veien ned til Strømsdammen ble merket sommeren 2002
I rykk og napp har mesteparten av strekningen fra Bekken til ura rett før Wüller blitt ryddet i løpet av 2000-2002