Bogstad P - Zinober 2,1 km

Bogstad P Gjeldende Gammel gps Gps sommer 2008
Bogstadmarka S 400 330 324
Bogstadmarka N 100 70 102
Jegersborgdammen Ø 400 200 351
Zinober 1200 1060 1107
  2100   1884

Fra Bogstad P til Bogstadmarka S, deretter til Bogstadmarka NØ. Gjennom skogen over veien og brua til Jegersborgdammen Ø Så langs skogsbilvei til Murmesterstua og ned gjennom tett fuktig skog til Zinober

Todo

Gror fort igjen langs hogsten sør for Zinober.
Meldt om vindfall i gammelskogen ved Zinober.

Arbeid

10. mars 2012 Inspeksjon
Merket og ryddet 2010
19. april 2007 Vindfall
1. april 2007: Inspisert Jegersborgdammen - Bogstad P
17. mars inspisert Zinober - Jegersborgdammen
15. juni 2005 Merket veien fra Jegersborgdammen til Murmesterstua
28. august 2003 Merket og ryddet fra Zinober til Murmesterstua
24. august 2003 Merket fra Bogstadmarka til Jegersborgdammen
5. august 2003 Ryddet fra Bogstad P til Bogstadmarka, samt noe ved Jegersborgdammen
5. juli 2003 Merket fra Bogstad P til Bogstadmarka S