Sti 021 Blankvannsbråten - Kobberhaughytta 1,5 km

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08
Antjern 700 676 682
Kobberhaughytta 800 819 794
  1500 1495 1476

Fra Blankvannsbråten langs trillestien til Antjern. Langs Antjern over noen halvvåte myrer og opp gjennom ungskog fram til lita bru. Deretter opp til Kobberhaughytta

Todo

Ta ut spiker fra gammel skiltstake.

Fikse en stake på vollen opp fra Blankvannsbråten

Arbeid

11. juni 2014 Merket og ryddet Andtjern - Kobberhaughytta (med Haakon)
26. juni 2011 Market Blankvannsbråten - Andtjern
20. juni 2011 Merket mellom Kobberhaughytta og Andtjern
14. juni 2008 Inspeksjon og GPS-registrering
29. april 2007 Inspeksjon til Andtjern
12. september 2006 Ryddet og merket Kobberhaughytta - Andtjern
28.09.04 Satte opp stake på vollen ved Blankvannsbråten. Merket det første lille stykket. Satte også opp en stake mot Bjørnholt.
Ryddet Andtjern - Kobberhaughytta sommeren 2001, utvidet stien og kavlet.