Holmenkollen - Lillevann st. 3,5 km (nedlagt)

- Deler av stien er del av Rundtur Holmenkollen - Frognerseteren)

Stiene i Holmenkollen - Voksenkollen-området har mye villmarskpreg til tross for at de går tett på villastrøkene. Stiene ble merket opp i 1987 (alle??).
Stien starter ved Holmenkollen stasjon, opp til Holmenkollen restaurant og følger hovedveien opp forbi arenaen til Holmenkollen kapell.
Deretter Kongeveien til noen meter vest for Peisestua. opp til Kongeveien vest
Morsom gammel turvei videre. Passerer et reservoar og en vei. Deretter stidele Hospitsveien
Stien fortsetter gjennom høystaudemark. Kan godt slås hvert år. Klopp over bekk. Vått parti som bør dreneres. Stikryss Orreveien. Videre langs nybygg og inn i fin gammelskog til Soria Moria vest Nybygging i gang opp mot stien sommeren 2007. Kort kloppebehov. 12 meter. Ned til nye boliger. Stien ødelagt. Går nå over grusslette og inn i skogen. Sommeren 2000 stenger grunneier stien med gjerde ved Lillevann. Nytt boligfelt ved Lillevann. Har merket veien 23. juni 2003, veien følges fram til Lillevann st

Arbeid

14. mai 2014 Merking fjernet mellom Lillevann st og Orreveien.
23. juni 2013: Merket veien
26.april 2007 Ryddet ved veien bak ovarennet
24.april 2007 Inspeksjon
5. juli 2005 Slo gras og brennesle fra Hospitsveien til Orreveien.
1. juni 2005 To staker over grusplassen, merket til Orreveien
18. mai 2005 Merket fra Lillevann til litt sør for grusplassen
17, oktober 2004 Ryddet og klargjort stien mellom Peisestua og Holmenkollen øst, ryddet fram til Orreveien
23. juni 2003 Merket langs veien forbi Lillevann
Sommeren 2001 ryddet fra Orreveien til Lillevann. Slått gras
Sommeren 2000 ryddet opp til Orreveien. Slått gras