Sti-017 Lillevann st. - Tårnmyra

Fra Lillevann st

Stien går langs banen, først langs vei og innkjørsel og gjennom undergangen.

Våren 2007 ble den gamle traseen kraftig utvidet og nesten all blåmerking fjernet ved at merketrær og store graner ble felt. Alt hogstavfallet ligger langs løypa. Klaget til friluftsetaten, men endte opp med å flytte traseen.

Stien går nå videre langs trase merket 7. august 2014. Kort strekning med vått før opp i gammelskog til toppen av Rødkleiva. Skilt i veikryss "Rødkleiva"

Stien krysser lysløypa fram til Tårnmyra

Herfra skjøtes den sammen med delvis nedlagte Voksenkollen st - Tryvann

Todo

 

Arbeid

10. august ryddet ferdig opp til Tårnmyra
07. august 2014 Merket og ryddet ny trase.
06. juli 2008 Inspeksjon og GPS-måling Fikset skilt ved Lillevann st
24-26 april 2007 Inspeksjon
29. september 2005 Ryddet og merket fra Tryvann P sør til Øvreseter P vest
03. november 2004 Merket fra Lillevannsundergangen til den nye traseen. Dessuten fra Rødkleivmyra Ø til Øvreseter P.
23. august 2004. Merket og ryddet ifm den nye løypetraseen.