Sti-016 Sørkedalen Skole - Smedstua 2,4

Til Gjeldende
GPS gl
GPS 13.mai 08
Kartmåling
Åmot P 400
334
360
375
Badeplassen 300
254
247
225
Brennakrysset 300
274
283
300
Grøttumskrysset 800
778
798
1350
Smedstua 600
550
563
Sum 2400
2190
2251
2250

Ruta følger veien.

Todo

 

Arbeid

2. april 2014: Merket hele strekningen, ryddet der det trengtes ved merkene.

2. april 2007: Inspeksjon
30. mai 2005: Merket fra skolen til Åmodt P