Sti-015 Brennakrysset - Finnerud 2,5 km

Til Gjeldende
GPS 13.mai 08
Kartmåling
Svartorseterbekken 100
110
100
Finnerudkrysset 2000
1660

1700

Finnerud 300
202
150
Sum 2400
1972
1950

Gangtid fra Sørkedalen skole til Finnerud 45 minutter.

Fra Brennakrysset noen meter på vei til Svartorseterbekken, derfra opp på ny vei (tidligere sti starter rett over bekken, men måtte nedlegges ettter uoverensstemmelser med grunneier) opp langs bekken og over bekken på traktorbro, så tar sti opp til høyre.

Fin sti opp i skogen og over noen hogstflater (nyeste fra 2009) før skarp venstresving inn og opp på skiløype som følges et lite stykke før stien tar inn til høyre og krysser bekk og myr. Litt gjørmete her og spesielt etter hestetrafikk.

Så følger stien igjen skiløype et lite stykke før den tar opp en kneik til venstre og fortsetter i flatere lende over hogstflate fra 2008 bort til gjerdet til Finnerud som følges fram til veien og Finnerudkrysset. Dersom det ikke er gjerdet er det litt greiere å gå rett fram og følge rullestoltraseen ("strafferunden") fram til husene.

I 2011 gjerdet Friluftsetaten inn et område sør for Finnerud og sperret stien med el-gjerde. Plakat om alternativ merket trase - ser ut som om de mener langs gjerdet i kvist og kvas!

2014: Beitemarken ser ut til å være plantet til. Overgangen i vest er laget med isolerende slanger og to stubber til overgang.

Todo

Rydde over beitemarka. Merke over hogstflatene nede i lia.. Vurdere vått parti for klopping.

Arbeid

20. april 2014: Inspeksjon. Trenger oppfrisking av nerkingen. Rydding over hogstflate/beitemarken.
8. juni 2011. Ryddet alle hogstflater og havninga
24. september 2008 staket og merket over hogstflate ved Finnerud
13. mai 2008 inspisert og GPS-målt
Merket og ryddet 30. mai 2005, satte opp anvisere der stien møter løypa vestfra
Torstein ryddet oktober 2003