Sti 014 Finnerudkrysset - Kobberhaughytta 1,8

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08
Kartmåling

Finnerudbommen

300   227  

Motjern

500   502  

Kobberhaugbekken V

700   680  

Kobberhaugbekken Ø

0   23  

Kobberhaughytta V

200   174  

Kobberhaughytta

100   109  
  1800   1715  

Fra Finnerudkrysset. Bort til Finnerudbommen. Gangbane og så bro over bekken. Møter skiløypa ved Motjernet, derfra fellestrase nesten helt fram. Veien krysses ved Motjern. Videre opp til Kobberhaugbekken V øg Ø. Over myr med litt dårlige gangbaner, så bratt opp over veien med skilt Kobberhaughytta Vest. Deretter et lite stykke bratt opp til Kobberhaughytta

Todo

Fikse bro innenfor Motjernsbekken, gangbane eller omlegging ved myrhull. Rydde fra Motjern til veien.
Merke fra Finnerudkrysset til Kobberhaugbekken

Arbeid

11. juni 2014 Inspeksjon siste stykket fra Kobbberhaugbekken og opp til Kobberhaughytta (med Haakon)
30. mai 2014 Inspeksjon, noe rydding. Noe ryddebehov ved Motjern. Noe merkebehov
9. august 2011 Merket og ryddet fra Kobberhaugbekken til Kobberhaughytta
14. juli 2008 GPS-måling. Glipp ved Finnerudbommen må rettes opp.
14. juni 2008 Inspeksjon og GPS-registrering fra Kobberhaugbekken V
10. juni 2008 Inspeksjon til Kobberhaugbekken V
3. juni 2008 Bygget ny bru ved Motjern
22. juni 2005 Merket hele strekningen. Ryddet noe, men det meste er fellestrase og ble utvidet våren 2005.

Sommeren 2001: Ryddet fram til skiløypa ved Motjernet. Bygget gangbane og reparerte broer. Ryddet fra myra og opp til Kobberhaughytta.

Sommeren 2000 Gangbaner over myra rett nedenfor Kobberhaughytta.