Sti 012 Finnerud - Grøttumsflaka 2,6

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08
Kartmåling
Finnerudkrysset 200   207  
Svartorgrinda 400   356  
Svartorseter 600   574  
Setertjern 500   478  
Grøttumsflaka 900   871  
  2600   2486  

Fra tunet på Finnerud ned til Finnerudkrysset og over bekken på solid, men aldrende bro. Så gamleveien ned til Svartorgrinda. Deretter følges veien forbi Svartorseter og tar av veien. Krysser havnehagen og går ned til vannet, der det er kloppet. Fram til Setertjern hvor kryss med sti 003. Videre over bekken ved Lustjern på bro og opp mot krysset på Grøttumsflaka. Inn på sti 002

Snakket med Reidar Svartor gjerding. Han forstod ikke at stien skulle ha vært stengt, var ihvertfall ikke meningen, men da vi snakket vær gjerdet tatt ned igjen for sesongen. Kloppe ferdig ved Setertjern: Ta kontakt om føring av stien. Gjerding har ført til at man må helt ut i vannkanten.

2014: Ser ikke ut til at området ved Svartor brukes til beite lenger.

Todo

Merke fra Finnerud til Setertjern.

Arbeid

28. mai 2014 Ryddet Grøttumsflaka - Setertjern. Ikke akutt merkebehov
20. april 2014 Inspeksjon fra Setertjern til Finnerud. Behov for oppfrisking av merking. Gangbanene ved Setertjern begynner å bli råtne.
2. juli 2011 Ryddet fra Svartorseter til Setertjern
14. juli 2008 Inspisert Gps-målt
15. mai. 2007Inspisert Setertjern - Finnerud
3. mai. 2007 Inspisert Setertjern - Grøttumsflaka
14.09.05 Ryddet og merket Grøttumsflaka - Setertjern
08.09.04 Bygget klopp fram til strømgjerdet, merket fra veien til Setertjern
21. oktober 2003 Merket den nye traseen. Stablet materialer for transport
Høst 2003 bygget Arild bro ved Lustjern
3. august 2003 Noen vindfall sør for Lustjern ryddet vekk.
Sommer 2001. Vindfall tatt med motorsag.
Sommer 2000 Hele strekningen ryddet og merket.