Sti 011 Nordmarkskapellet - Blankvannsbråten 1,4 km

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08
Nordmarkskapellet øst 100 100 101
Langmyråsen 200 180 223
Kjøkkenveien 100 100 99
Blankvannsbråten 1000 910 920
  1400 1290 1343

Følger skiløypa hele veien, bortsett fra et kort stykke i kjøkkenveien.

Fra Nordmarkskapellet til Nordmarkskapellet øst.Langs skiløype til Langmyråsen, ned til Kjøkkenveien. Ned kjøkkenveien til Blankvannsbråten

Todo

Merke resten av strekningen, rydde 2011 eller 12

Arbeid

26. juni 2011 Merket fra Blankvannsbråten til nederst i Kjøkkenveien 14. juni 2008 Inspeksjon og GPS-registrering
29. april 2007 Inspeksjon
28.09.04 Merket det første stykket fra Blankvannsbråten