Sti-010 Grøttumskleiva - Nordmarkskapellet Ø 1,7

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08
Kartmåling
Bjordammen 100 70 76  
Nordmarkskapellet 1600 1400 1576  

Fra Grøttumskleivene opp til Bjordammen

Veien følges langs Bjordammen, svinger til venstre og går over i sti/løype. Løypa følges til løypekryss ved Langmyr og fortsetter rett over myra på gangbaner. Dette er den gamle veien til Slakteren og så vidt jeg vet den første ruten Den Norske Turistforening overhodet merket!

Så opp på åsen til Nordmarkskapellet Ø hvor stien møter Nordmarkskapellet og Blankvannsbråten

Todo

Sjekke merkingen nord for Lortkulpmyra og ned til Langemyr. Noe oppfrisking trengs..

Arbeid

15. april 2014 Inspisert. Merking ok, lite ryddebehov.
Ryddet vindfall ved Lortkulpmyra 2012(?)
19. mai 2009 Gangbaner over Langemyr
2009 eller 2010 Merket
24. mai 2008 Inspeksjon GPS-registrering
Stien ryddet 1. juli 2001. Trengs lite arbeid går langs skiløype og i gammel skog.