Sti 009 Lillevann st - Tryvannstua 2,6 km

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08

Rødkleiva

800    
Tårnmyra 200 240 495
Hyttlibakken 600 474 560
Skomakertjern 500 553 497
Tryvannstua sør 300 130 289
Tryvannstua nord 100 140 96
  2600 1833 2415

Fra Lillevann st går stien går langs banen, først langs vei og innkjørsel og gjennom undergangen. Stien går nå videre langs trase merket 7. august 2014. Kort strekning med vått før opp i gammelskog til toppen av Rødkleiva. Skilt i veikryss "Rødkleiva"

Stien krysser lysløypa fram til Tårnmyra

Bakgrunnen for omlegging var delvis at våren 2007 ble den gamle traseen kraftig utvidet og nesten all blåmerking fjernet ved at merketrær og store graner ble felt. Alt hogstavfallet ligger langs løypa. Klaget til friluftsetaten, men endte opp med å flytte traseen. Stien fra Voksenkollen til Tårnmyra vest (Tårnmyra) fulgte skiløype som ble utvidet i 2012 og var deretter ikke egnet som blåmerket sti.

Fra Tårnmyra på fin sti fram til alpinanlegget. Merkingen krysser halfpipen og ned til nytt stikryss Hyttlibakken. Herfra på merking i terreng 70 meter og videre på slitt sti bratt ned til Skomakertjern og videre 130 mgps på veien forbi bunnstasjonen til stolheisen. Veien følges fram til 140 mgps Tryvannstua

Vinteren 2015 var det tynningshogst i området rundt Øvreseter P og Tårnmyra. Stien var lite påvirket bortsett fra en kryssing og en kort strekning etter stikrysset ved Tårnmyra.

Todo

18 meter gangbane nord for Lillevannsundergangen. Ta bort anvisere sør for halfpipen og fjerne den krokete stien nord for traseen.

Arbeid

27. juli 2015 Merket fra Tårnmyra til Hyttli. Laget nye merker nord for traseen for å forberede omlegging av stien til rett linje.
12. mai 2015 ryddet vekk hogstavfall og ryddet fram til Wyller.
10. august 2014 ryddet ferdig opp til Tårnmyra
07. august 2014 Merket og ryddet ny trase.
2009 Bygget bro over bekken
06. juli 2008 Inspeksjon og GPS-måling Fikset skilt ved Lillevann st
24. juni 2008 Inspeksjon GPS-måling
27. mai 2008 Bygget de siste 24 meterne med gangbane og la ut tråkkesteiner.
november 2007 Bygget gangbaner med Frank thomassen
24-26 april 2007 Inspeksjon
26. april 2007 Inspeksjon og noe rydding fram Hyttlibakken sør
23. mars 2007 Besiktiget for transport med Frank Thomassen fra Friluftsetaten. Transport utføres av friluftsetaten i mars
29. september 2005 Ryddet og merket fra Tryvann P sør til Øvreseter P vest
29. september 2005 Ryddet det gjenstående ved Tårnmyra
31. august 2005 Ryddet og merket fra Tårnmyra Ø til Hyttli
03. november 2004 Merket fra Lillevannsundergangen til den nye traseen. Dessuten fra Rødkleivmyra Ø til Øvreseter P.
August 2004. Bro nord for myra er dårlig: meldt kommunen
25. august 2004. Reetablerte trase over Tryvann vinterpark.
23. august 2004. Merket og ryddet ifm den nye løypetraseen
28.09.04 Merket veien fra Tryvannstua til Skomakertjern, merket opp til Hyttlibakken N
03.11.04 Merket fra Tårnmyra Ø til Voksenkollen st

Gangbane

Gangbane

Gangbane