Sti 007 Sakrishytta - Damtangen 4,5 km

Til Gjeldende
GPS
GPSmap
Kartmåling
Vestre Fyllingen
2700
2560
2951
3000
Fyllingsmalet
400
360

389

Fyllingen gård
700
620
943
750
Damtangen
300
220
Sum
4100
3760
4283
3750

(668 Videre til Kikutstua)

Stien følger veien et lite stykke nordover fra Sakrishytta og går så inn i skogen ved Midthytthøgda (Pålsbråten) og over ei lita myr med gangbane (2009).

Så over en lav haug med hogstflate fra 2011 fram til bekk og myr med kort gangbane. Deretter opp og over hogstflate fra vinteren 2000 med store terrengskader og sterk gjengroing.

Stien går så opp en liten dal og over Midthytthøgda. Med hogstflater fra 2005

Stien faller ned og krysser en hogstflate fra 2007 og deretter fra ca 1990 med tett oppslag av løvskog. Deretter ned over hogstflater fra 2012 og 2011 og 2006 ned på Tjuvdalsveien. Så over en hogstflate med sterk gjenvekst fra ca 1995 inn i tynnet ungskog fram til bilveien ved Vesle Fyllingen, Derfra følges veien fram til brua over Fyllingsmalet og videre veien bort til Fyllingen gård. Videre på gamle Bonnaveien til Damtangen

Todo

Rydde gjenvekst på hogstflater høsst 2014 eller vår 2015

Arbeid

3. juni 2014 Merket til Fyllingen. Ryddet toppbrekk og vindfall. Noe ryddebehov på hogstflatene.
25. juni 2013 Ryddet fra Tjuvdalsveien til Fyllingen og opp hogstflatene opp mot Midthytthøgda. Kvistet vindfall.
2. september 2011 Staket ny hogstflate i lia opp fra Tjuvdalsveien og merket langs veien fra Vestre Fyllingen til Damtangen
20. juni 2011 Merket fra Sakriskrysset til Sakrisbekken malte stakene.
1. juni 2011Staket og ryddet hogstflate nord for Sakrishytta.
Merket nordover fra Sakrisbekken sommer 2010 og bygget gangbane over Sakrisbekken .
23. juni 2009 Gangbane ved Sakrishytta
29. august 2008 Ryddet hogstflatene mot Fyllingen og i lia ovenfor.
24. juni 2008 Inspeksjon - GPS-måling
22. mai 2007 Inspeksjon
05. oktober 2005 Inspeksjon, Staket og ryddet flate sør for Fyllingen og merket veien fram til Fyllingssmalet
05. september 2005 Ryddet nødtørftig til hogstflaten fra i fjor. Merket over ny hogstflate og merket opp igjen staker. Staket på myra etter bekken.
11. august 2004 Staket og ryddet, samt ryddet kvist over hogstflate oppe i lia mot Midthytthøgda
30. juni 2004 Staket ved Tjuvdalsveien og ryddet vindfall
28. juni 2003 Satt opp nye skilt Fra Fyllingen til Damtangen
Råtten bro fjernet sommeren 2001
Våren 2001- vente flate ryddet for kvist. Flere vindfall fjernet med motorsag. Stien suppleringsryddet og -merket.
V åren 2000 Hogstflate staket.
Ryddet og merket på dugnad september 99.