Ringerikstjern N - Grøttumskleiva 1,9 km

Ringerikstjern N Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08
Tryvannsbekken 600 430 510
Grøttumskleiva 1300 1155 1239
Sum 1900 1585 1749

Fra Ringerikstjern N gjennom gammel skog opp til Tryvannsbekken. Hogstflate fra 2009 rett før bekken. Bro over bekken er i ferd med å knekke sammen. Videre en kort stubb på traktorvei, og opp gjennom frodig ungskog. Deretter hogstflate fra 2009. Går delvis på gammel hestevei, delvis på traktorvei opp til Grøttumskleiva. Rett før Stikrysset krysses bekken på bro.

Todo

Vurdere bro over Tryvannsbekken. Kjøre vekk trykkimpregnerte bærebjelker

Arbeid

9. september 2014 Rav bro over Tryvannsbekken
19. juni 2013 Ryddet ved Tryvannsbekken og nordover, nesten til ny hogstflate
18. mai 2011: Rydder fra Tryvannsbekken til Ringerikstjern N.
2010 Ryddet fra Grøttumskleiva og ned til ny hogstflate
2009 Ryddet opp til ny hogstflate og staket
23. august 2008 GPS-målt
15. april 2007 Inspeksjon
Mesteparten av strekningen ryddet og merket sommer og høst 2006
Scultz ryddet stubbeskudd sommeren 2002
Ryddet fra veien og opp sommeren 1999.