Sti 005 Ringerikstjern - Hyttli 2,6 km

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08
Ringerikstjern Sør 300 240 263
Wyllerløypa oppe 1100 1040 1107
Ringeriksflaka 700 630 668
Hyttlikrysset 200 190 218
Hyttli 300 263 273
  2600 2363 2529

Stien er borte fra Wyllerløypa oppe, som nå blir erstattet av Wyllerløypa videre er det skiltet umerket vei til Tryvannstua.

Ringerikstjern Tar av fra stien mellom Smedstua og Bakk

Langs tjernet og opp til Ringerikstjern Sør der sti til Grindbakken hpl tar av.

Stien går opp og forbi Ringebu der noen selv har lagt om stien rundt hytta. Fra veienden følger stien traktorvei. Stien er slitt av hest og sykkel og stedvis steinete. Høyere opp smalere og bedre stitrase.

Krysser Wyllerløypa og følger en sidevei fram til hovedveien ved Wullerløypa oppe

Stien går så opp og krysser veien mange ganger. Stien krysser veien ved bak toppen av gamle Wuller på Ringeriksflaka 630 mgps

Så fin sti gjennom gammelskog til Hyttlikrysset,

Såopp til Hyttli og stien mellom Voksenkollen st og Tryvannstua

Todo

Stien lar seg neppe opprettholde etter utvidelsen av vinterparken. Vurdere ny sti nord for anlegget til Skomakertjern.

Arbeid

17. august 2011Ryddet fra Ringerikstjern til Wullerløypa
2010 Ryddet fra Hytttlikrysset til Hyttli
1. juli rydding ved Ringebu
28. juni Inspeksjon GPS-måling
22. april 2007 Inspeksjon ned til Wüllerløypa
5. juli 2005 Ryddet og merket fra Wüllerløypa til Ringerikstjern S
30. juni 2005 Ryddet og merket fra Wullerløypa til Ringeriksflaka, satte opp staker.
28.09.04 Satte opp anviser og merket i alpintraseen vest for Ringeriksflaka
Våren 2004 Staket over Wullerløypa og langs sideveien. Ryddet vindfall. Ryddet inn mot selve løypa fra nord.
Sommer 2001: Ryddet inn mot Wüllerløypa fra sør.