Sti 004 Smedstua - Bakk 3,9 km

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08
Smedstua S 200 140 131
Grøttumsbekken 300 350 382
Ringerikstjern N 1300 1090 1283
Ringerikstjern 500 380 437
Søndre Ringerike 600 500 572
Sinoberveien 21 700 610 623
Bakk 300 280 288
Langs nyveien - Søndre Ringerike-Bakk (800)    
  3900 (3700) 3350 3716

Start fra stikrysset på Smedstua. Ruta følger veien gjennom bommen til stien opp til Tryvannstua tar av (Smedstua sør).

Veien følges videre til høyre fram til Grøttumsbekken, der stien tar av over hogstflate fra 2006. Krysser deretter Grøttumsbekken på stor bro felles med skiløype, passerer hogstflate fra ca 1995 på sørsiden av bekken. Omlag 500 meter av stien ødelagt av temmelig ny traktorvei over hogstflate. Videre fin sti i løype med hogstflater fra 2008 til Ringerikstjern N. Her tar sti opp til Bjordammen.

Åpen furuskog og bro over oset med bro som snart må skiftes. Ringerikstjern. Sti til Hyttli og til Voksen skog. Videre langs bekken. Litt vått til å begynne med, men passerbart på siden. Kort stykke på vei ned til Søndre Ringerike. Videre langs Sinoberveien til Sinoberveien 21. På brua over Sørkedalselva langs turvei til Bakk hpl. (470 mgps videre til Årnes hpl)

Todo

Ryddebehov hvert år over hogstflatene. Løse staker to steder. Kan bruke skiltstakene som byttes ut til merkestaker

Legge stien langs nyveien som er 200 meter kortere. Da kan skiltpunktet i Sinoberveien 21 fjernes.
Men må avklare oppsetting av skitstake og anviser.

Arbeid

3. september Ryddet hogstflate sør for Grøttumsbekken med Torill og Christian. Satte opp staker langs veien.
27. august Fjernet broa ved Ringerikstjern Tok ned gamle skilt. Prøvde å lage hoppesteiner i bekken
18.juni 2014 Inspeksjon av hogstflatene ved Grøttumsbekken. Ryddet noe fra veien med Per og Ingrid
1. mai 2014 Merket fra S. Ringerike til Ringerikstjern.
2.april 2014: Merket veien fra Smedstua til Grøttumsbekken
10. oktober 2011 Ryddet hogstflate sør for Grøttumsbekken
18. mai 2011Ryddet fram til bekken etter hogstflatene.
11. mai 2011 Ryddet fram til andre hogstflate etter Ringerikstjern N
23. august 2008 GPS-målt (Unntatt Bakk - Zinoberveien 21)
15. april 2007 Inspeksjon Ringerike - Smedstua
2. april 2007: Inspeksjon Bakk-Ringerike
2006: Ryddet hogstflata ved Grøttumsbekken og staket ny hogstflate nord for bekken.
2003: Merket og rydddet veien fra Bakk til Søndre Ringerike. Satte opp anvisere der stien tar av gårdsveien
2002 Staket veien fra Smedstua og staket og ryddet over hogstfelt sør for Grøttumsbekken