Sti 002 Smedstua - Nordmarkskapellet 1,6 km

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08
Kartmåling
Grøttumsflaka 1100 990 1090  
KSI-hytta 200 230 220  
Nordmarkskapellet vest 200 112 112  
Nordmarkskapellet 100 57 57  
  1600 1450 1479  

Fra Smedstua opp hogstflate og så inn i gammel skog. Gammel tømmervei/ferdselsesvei opp skrålies. Over hogstflate fra 2006. Videre på steinete sti. Over eldre hogstflate og så et stykke gammel skog fram til stikrysset på Grøttumsflaka, Så opp over hogstflate med våt litt gøllei sti og over middelalderklopp til KSI-hytta, og opp til Nordmarkskapellet vest og Nordmarkskapellet

Todo

Merkebehov. Rydde vindfall - Løvensiold har informert om at de planlegger å rydde vindfall - avvente.

Ta ned de gamle skiltene inne i skogen ved det gamle stikrysset sør for Grøttumsflaka.

Arbeid

7. april 2012 Inspeksjon, nødtørftig rydding av vindfall. Kontaktet Løvenskiold om vindfall 8. april
6. juli 2011 Inspeksjon og nødtørftig rydding
14. juni 2008 Inspeksjon og GPS-registrering
29. april 2007 Inspeksjon
Oktober 2007 Ryddet og ryddet kvis av JB
21. september 2006 Merket Grøttumsflaka - Smedstua
14. september 2005 Ryddet og merket Nordmarkskappellet - Grøttumsflaka
Stien ble ryddet i 2000, men kan godt trenge en tur med saksa igjen etter inspeksjon 1. juli 2001.
26.9 1999 Middelaldergangbane