Sti 001 Smedstua - Tryvannstua 2,7

Til Gjeldende
GPS gl
GPS sommer 08

Smedstua 142 m S

200   131

Grøttumskleiva

1400 1213 1356
Lille Tryvann 900 530 903
Tryvannstua 200 90 145
  2700 1833 2404

Til Smedstua S felles med ruta mellom Smedstua og Bakk

Fra veien sør for bommen opp lia. Ungskog nederst. Stien følger traktorvei. Sterk gjenvoksing med gras og bringebær. Deretter en strekning gjennom eldre skog hvor stien går på eldre tømmervei urørt av moderne maskiner. Stien krysser bekk. Våren 2005 er broen ødelagt av ryttere og ligger slengt til side. Imidlertid ikke vanskelig å krysse. Men brokarene er fine så det hadde vært kult med bro. 2013: Noen har bygget en liten bro.

Senere gjennom ungskog etter hogst på 70-tallet. Her følger stien igjen traktorvei. Stedvis noe steinete. Her var stien tildels sterkt gjengrodd i 1999. Ble ryddet ut til to meters bredde. Stien krysser bekken fra Bjordammen på stor bro i god stand, men den har litt svikt. På toppen ved Grøttumskleiva hogstflate fra 80-tallet med moderat gjenvoksing av småskog. Oppe på platået gammel skog framt til Lille Tryvann og Tryvanstua.

Videre opp hogstflate med sterk gjenvekst så gammelskog fram til Lille Tryvann. og veien fram til Tryvannstua

Todo

2013: Rydde nederste strekning. Merke og stake nederst. Den gamle trasesvingen nederst er helt grodd igjen.

Arbeid

18. juni 2014 Inspeksjon nederst, litt rydding
2-3. juli 2013 Merrket og ryddet ned til nederste hogstflate.
6. juli 2011 Ryddet fra gammelskogen og opp til Grøttumskleivene.
Høst 2010 Ny bro over bekken fra Bjordammen
Sommer 2010. Ryddet fra Smedstua og opp til første gammelskog
23. august 2008 GPS-målt til Grøttumskleiva
24. mai 2008 Inspeksjon GPS-registrering fra Grøttumskleiva.
15.april 2007: Inspeksjon
Hele strekningen ryddet og merket sommeren 2006
Merket august 1999, ryddet stubbeskudd 1. Juli 2001