Soria Moria

0592452 6649792 476 moh

.

Fjernes - ruten er nedlagt

Nederste skilt (Lillevann ...) fjernet høsten 2006 - satt opp nytt 7. juli 2007
Satt opp 26.04.2005

Fjernes stien er nedlagt