Strømsbekken

0591655 6650254

ikon

24. april 2014: Skiltene borte, treet brukket.
Satt opp 17. juni 2003