Ringeriksflaka

0592594 6651926 435 moh

Fjernet 13. august 2014 - ruta nedlagt.
Satt opp 17. juni 2003
Flyttet noe sørover 28.09.04