Årnes

590464 6650948 153moh

ikon (mitt østligste skilt)

Todo

6. april 2012: Nye skilt.

Vår 2011: Øvre skilt sprukket

Satt opp 1. juni 2003