Søndre Ringerike

590891 6652071 178 moh

ikon

6. april 2012. Nye skilt.

Vår 2011: Noen har forsterket fundamenteringen

Satt opp 12. juni 02. Forsterket festet 16. september 03

Gjenreist etter vinteren våren 2004