Bogstad Camping

591728 6648340 158 moh

ikon

5. juli 2005 Ny stake og nytt skilt mot Fossum
Satt opp 1. juni 2003