Svartorkrysset

0591249 6655172 318 moh

ikon

Ikke del av noen rute. Viser bare langs veien. Burde vært erstattet av sykkelskilt. Ta det opp igjen?