Hyttlibakken sør

0592803 6651575 485 moh

04. oktober 2006 Skilt til Tryvannstårnet tatt ned ifm med nedlegging av sti til Tryvann P. Ikke stikryss lenger, men skilter får stå for om mulig å etablere tråkk.
Skiltpunkt flyttet og nye skilt satt opp 25. august 2004
Tatt ned under utbyggingen av Tryvann vinterpark høsten 2003.
Satt opp 23. juni 2003

Fjernes.